Problemy z sercem...

iążenie promieniowaniem, brak możliwości interwencji) nie należy jeszcze do podstawowego oprzyrządowania. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki

Dodane: 03-07-2019 09:48
Problemy z sercem... Próba wysiłkowa cieszyn

edytuj kod- definicja z Wikipedii

W latach 90. zastosowanie w kardiologii znalazła tomografia komputerowa, jednakże z różnych przyczyn (m.in. dostępność, koszty użytkowania, obciążenie promieniowaniem, brak możliwości interwencji) nie należy jeszcze do podstawowego oprzyrządowania.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki