UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby wykonać audyt środowiskowy Zanim Nie Przeczytasz Tego!

ci firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń. Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efektywnym zarządzaniu odpadami, w tym w recyklingu i redukc

UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby wykonać audyt środowiskowy Zanim Nie Przeczytasz Tego! audyty ochrona środowiska

Optymalizacja Zasobów: Pomoc w racjonalnym wykorzystaniu

Rodzaje usług ochrony środowiska dla firm:

Audyt Ekologiczny: Pomoc w określeniu i zrozumieniu wpływu działalności firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń.

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efektywnym zarządzaniu odpadami, w tym w recyklingu i redukc